Enerji Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı yayınladı

56,8 GW’lık yenilenebilir enerji gücü hedefleniyor

8 Mayıs 2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı.[1]

Plana göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor.

Hedefin ayrıntılarına göre göre 2023 yılında güneş enerjisinde 10.000 MW, rüzgâr enerjisinde 11.883 MW, hidroelektrikte 32.037 MW ve jeotermal ile biyokütlede 2.884 MW olmak üzere toplamda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 56.804 MW güç hedefleniyor.

Yerli kömürde belirlenen hedef ise 14.664 MW.

Planda iklim hedefi yok

Planda iklim değişikliği ile mücadele bağlamında enerji tüketimi kaynaklı emisyonların azaltımı için belirlenmiş hedeflere dair herhangi bir ifade yer almıyor.

Bununla birlikte CCUS (Karbon Yakalama, Kullanımı ve Depolanması) ve IGCC (Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrimi) teknolojilerine ilişkin uluslararası iş birliklerinin gerçekleştirilmesinin sağlanacağı bildiriliyor.

Elektrik depolama mevzuatı 2022’de tamamlanacak

Plana göre lisanssız elektrik üretim mevzuatının 2020 yılında tamamlanması, elektrik depolama alanındaki mevzuatın ise 2020 yılında başlanarak 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Akıllı Akıllı Şebekeler Yol Haritası’nda yer alan aksiyonların 2023 yılı sonuna kadar uygulamaya geçirilmesi de planda yer alan hedefler arasında.

 


[1] 2019-2023 Stratejik Planı