En yeşil uygulama seçilmek için 181 başvuru yapıldı

Rio+20 Konferansına yönelik çalışmalar devam ediyor

21 Mart 2012

Kalkınma Bakanlığı’nın 20 – 22 Haziran’da Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleşecek Rio+20 Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na yönelik çalışmaları kapsamında, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) desteğiyle seçilecek en iyi uygulamalar için başvuru süreci tamamlandı. 28’i sivil toplum kuruluşu, 69’u özel sektör şirketi, 71’i kamu kurumu ve 13’ü eğitim kurumu kategorisinde olmak üzere toplam 181 başvuru yapıldı.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yılmaz Tuna iyi uygulamaların belirlenmesine yönelik şunları ifade etti:

“Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz Rio+20 Dünya Zirvesine ulusal hazırlıkları kapsamında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma konusunda yaşadığı deneyimin örnek uygulamalarla ortaya konması ve bunların uluslararası platformlara taşınmasını önemsiyorum. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmayla kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından ülkemizde yürütülen proje ve programlardan Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi alanlarındaki en iyi uygulamalarını belirlemiş olacağız. Bu konuda yaptığımız çağrıya değişik kesimlerden yoğun ilgi ile çok sayıda başvurunun olmasını sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemizde ciddi bir kapasitenin olduğunun bir göstergesi olarak görüyorum.

En iyi uygulama adayı başvuruları, bu alanda deneyimli bağımsız uzmanlar, ülkemizde konusunda önemli çalışmalar yürütmüş akademisyenlerden oluşan bir teknik komite ve Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından üç aşamada değerlendirmektedir. Önümüzdeki ay Türkiye’nin En İyi Uygulamalarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Sürdürülebilir kalkınmanın somut uygulama örneklerinin belirlenmesiyle aralarından en başarılı olanların tespiti ve bunların toplumla ve dünya ile paylaşılmasının bu sürece çok önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum.”

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Galya Frayman Molinas konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Rio+20 Konferansı’na yönelik çalışmalara gösterilen ilgiden çok memnunuz. Yakın zamanda ekonomik anlamda bir zorunluluk haline gelmesi öngörülen sürdürülebilirliğin önemi dünya çapında giderek artıyor. Bu doğrultuda SKD olarak Türk iş dünyasının sürdürülebilirliği kavraması ve bunu rekabet avantajına çevirmesi için çalışıyoruz. Türkiye’de firmaların bu konuya giderek daha fazla ilgi göstermesi de olumlu gelişmelerin önünü açıyor. Ülkemizde “sürdürülebilirlik” temelli bir kültürün başarılı örnekleri oluşmaya başladı. Aldığımız başvurular arasında çok değerli çalışmalar yer aldığına inanıyoruz. Bunlardan 20 tanesi değerleme kurullarının çalışmaları sonucu seçilerek, Rio+20 Konferansı’nda uluslararası platforma taşınıyor olacak. Bu çalışmanın Türkiye’deki tüm padaşlar için iyi örnek olacağını ve bu doğrultuda “Yeşil Ekonomi” kavramını destekleyen çalışmaların giderek artacağını düşünüyoruz. Seçilecek örnek uygulamalarla Türkiye’nin bu alandaki başarısını Rio+20’de kanıtlayacağımıza yürekten inanıyorum.”

Seçilen en iyi uygulamalar 20-22 Haziran 2012’de yapılacak Rio+20 Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’na Türkiye’nin sunacağı Ulusal Rapor’da yer alacak.

En iyi uygulamalar Nisan’da açıklanacak

Başvuru yapan şirketler arasında özel sektör şirketlerine ek olarak bakanlıklar, il tarım müdürlükleri, il özel idareleri, belediye ve kaymakamlıklar, kalkınma ajansları, çevre STK’ları, vakıflar, sosyal ve kırsal kalkınmayı destekleyen STK’lar, iş dünyasını temsil eden STK’lar, üniversiteler ve meslek liseleri de yer alıyor. ‘En İyi 20 Uygulama’  Nisan 2012’de açıklanacak.