Emisyonları 2030’da yarıya düşürmek mümkün

İngiltere Enerji ve İklim Bakanı Ed Davey, Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını 2030’da 1990 seviyelerine göre yüzde 50 azaltmanın, ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin çok düşük olacağını söyledi.

3 Aralık 2013

EurActiv Türkiye

Avrupa Komisyonu, yıl sonuna kadar 2030 yeşil enerji hedeflerini açıklayacak. İngiltere, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecede sınırlı tutmak için AB’nin iddialı hedefler belirlemesini istiyor.

Varşova’daki Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde konuşan Ed Davey, ülkesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına işaret ederek ‘Yüzde 50 hedefini yakalamanın yanında getirdiği maliyet makuldür; AB’nin yıllık büyüme oranının günümüzden 2030’a kadar yüzde 0.04 düşmesi anlamına gelmektedir’ dedi.

Sera gazlarında 2050 yılına kadar yüzde 80-95 azaltım öngören Düşük Karbon Yol Haritası, AB’nin 2030’a kadar yüzde 40-44 emisyon azaltımını yüksek maliyete söz konusu olmaksızın gerçekleştirebileceğine işaret ediyor.

İngiltere, AB’nin karbon telafisi satın alarak yüzde 5-10 arasında daha fazla kesintiye gidilebileceğini söylüyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Komisyon’un AB için hedefinin yüzde 35-40 arasında olduğunu söylüyor.

Komisyon’un hazırladığı bir analiz, fosil yakıt ithalatının azalacak olması sebebiyle emisyonlarda yüzde 40’lık azalmanın GSYİH’da yüzde 0.5 oranında artış sağlayacağına işaret ediyor.

AB’nin, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni bir küresel anlaşmaya öncülük yapması bekleniyor.

AB, ekonomik durgunluğun enerji talebini düşürmesi ve yeşil enerjiye geçişin de etkisiyle 2020 için yüzde 20 azaltım hedefini neredeyse yakalamış durumda.

Komisyon’un, 2030 emisyon ve yenilenebilir enerji için yeni teklifler sunması bekleniyor.

Ancak enerjisinin büyük bölümünü kömürden elde eden Polonya gibi ülkeler, AB’nin hedeflerinin dünyanın geri kalanının da benzer taahhütlerde bulunmasına bağlanmasını istiyor.