“Emisyon azalımındaki pozitif ivmenin devamı salgın sonrasındaki adımlara bağlı olacak”

Escarus Covid-19 salgınının sürdürülebilirlik etkisi üzerine bir çalışma yayınladı

21 Mayıs 2020

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı şirketi, Escarus Covid-19 salgının sürdürülebilirlik politikalarına etkileri üzerine bir çalışma yayınladı.

“Bir Eko-Sosyal Kriz Olarak Covid-19 Salgını ve Sürdürülebilirlik” [1] başlıklı raporun iklim değişikliği ile ilgili bölümünde Covid-19 salgını nedeni ile küresel sera gazı emisyonlarının 2020 yılında %5 oranında düşeceğinin öngörüldüğü, yakalanan pozitif ivmenin devamının ise salgın sonrası devletler ve küresel şirketlerin uygulayacağı politikalara bağlı olduğu vurgulandı.

Küresel sera gazı emisyonlarının gelecek 10 yıl süresince, her yıl %7,6 oranında gerilemesinin gerektiği hatırlatılan çalışmada 4 milyar insanın bir şekilde karantina altında olduğu dönemde bile bu orana ulaşılamayacak olmasının da fosil yakıtların küresel enerji arzındaki payındaki hakim payının neden olduğuna vurgu yapıldı.

Çalışmaya göre ülke yönetimlerinin salgın sonrası normalleşme döneminde atacakları agresif adımlar iklim değişikliği üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratarak yakalanan pozitif ivmeyi tersine çevirebilecek veya küresel ekonomi çöküşe bağlı üretim azalması şirketlerin çevre-dostu politikaları ertelemelerini, hatta iptal etmelerine yıl açabilir.

Escarus yorumuna göre hangi seçeneğin hayata geçeceği salgından ne kadar ders alındığıyla ilişkili olacak, daha çevreci ya da daha duyarsız bir rotanın seçimi devletler ve küresel şirketlerin yeni bir paradigmaya doğru evrilme iştahlarına göre belirlenecek.

Çalışmada Covid-19 salgınının, iklim değişikliği başta olmak üzere küresel krizlere yönelik risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesinde uyarıcı bir rol oynayabileceği değerlendirildiği ve salgının çevresel, sosyal ve ekonomik gelişmelerin birbiriyle çok hassas bir denge ve etkileşim içinde olduğunun tekrar hatırlattığının da altı çizildi.

 


[1] Bir Eko-Sosyal Kriz Olarak Covid-19 Salgını ve Sürdürülebilirlik