EMEA bölgesi depolama pazarında %24’lük pay sahibi olacak

Bloomberg NEF öngörüsüne göre 2030 yılındaki kurulum rakamı 114 GW/285 GWh seviyesine ulaşacak

17 Ekim 2023

Bloomberg New Energy Finance 2023 yılı ikinci yarı yılına ait enerji depolama pazarı görünüm raporunda büyüme beklentisini yükseltti.

Kuruluşun öngörüsüne göre küresel pazar 2030’a kadar yıllık %27’lik bileşik büyüme oranı ile gelişecek ve 2030 yılında yıllık büyüme rakamı GW bazında 2023’te gerçekleşeceği öngörülen büyümenin 2,6 katına ulaşarak 110GW/372GWh olarak gerçekleşecek.

EMEA bölgesi toplam pazarın %24’ünü oluşturacak

2030 yılı pazar büyüklüğünde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) pazarının payı ise GW ölçeğinde %24 olarak gerçekleşecek.

Bununla birlikte 2022 yılında 4,5 GW/7,1 GWh seviyesinde büyümenin yaşandığı bu bölgedeki toplam kurulum rakamı, GW olarak 10 kattan fazla büyüme göstererek 2030 yılı sonuna kadar 114 GW/285 GWh seviyesine ulaşacak.

Bu bölgedeki büyümenin öncülüğünü ise Almanya, İngiltere, İtalya, Türkiye ve Yunanistan yapacak.

2025’e kadar büyümede konut segmenti öne çıkacak

Kuruluşun analizine göre halihazırda bu bölgede en büyük depolama kapasitesi konut segmentinde bulunuyor ve 2025 yılına kadar da bu şekilde kalacak.

Bununla birlikte 2023 yılında depolama projelerine 1 milyar Avronun (1,1 milyar ABD Doları) üzerinde sübvansiyon tahsis edilmesi de pazarın büyümesinde etkili olacak.

Bununla birlikte teknoloji tarafında ise nikel manganez kobalt (NMC) tabanlı lityum iyon piller nispeten yüksek maliyetleri nedeni ile pazar paylarını lityum demir fosfat (LFP) tabanlı piller karşısında kaybedecekler.

 


[1] 2H 2023 Energy Storage Market Outlook | BloombergNEF