Elektrikli Skuter Yönetmeliği yayınlandı

Yönetmelik üç bakanlık çalışması ile hazırlandı

14 Nisan 2021

Elektrikli Skuter Yönetmeliği, Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları tarafından 14 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı.[1]

Düzenlemenin amacı olarak olarak paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliği faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, bu faaliyetlerde düzeni ve güvenliği sağlamak, ulaşımın çevre üzerindeki egzoz emisyon ve karbon salınımı gibi olumsuz etkilerini azaltarak çevresel değerleri korumak, hareketliliği artırarak kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç kullanımı yerine paylaşımlı e-skuter kullanımının yaygınlaştırılması ile paylaşımlı e-skuterlerin diğer ulaşım türleri ile entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içerisinde gelişimini sağlamak üzere bu faaliyetlere ilişkin pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumlulukları belirlemek olarak gösterildi.

 


[1] Elektrikli Skuter Yönetmeliği