Elektrikli araçlara sigorta prim indirimi uygulanacak

İndirim oranı %10 olacak

4 Nisan 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile elektrikli araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasında indirim getirildi. [1]

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan değişikliğe göre elektrikli araçların sigorta primleri %10 oranında daha düşük uygulanacak.

Değişiklik yönetmeliğe Ek-3/B olarak eklenen tablo ile yapıldı.[2]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre halihazırda Türkiye’deki toplam binek araçların %0,1’ini tam elektrikli araçlar oluşturuyor.

Bununla birlikte bu araçlar 2023’in ilk iki ayında trafik kaydı yapılan tüm araçlar içinde %2,2 oranında pay sahibi idiler.

 


[1] Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Yönetmelik Ekleri (21/12/2022 – 32060 5.Mükerrer)