Elektrikli araç şarj istasyonları için yeni düzenleme

İstasyonlar üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak işlem görecek

9 Haziran 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’nin 9 Haziran 2020 tarihli sayısında yayınlandı.[1]

Düzenleme ile elektrikli araç şarj istasyonları üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına aldı.

İlgili madde şu şekilde;

MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ” kısmının “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER” başlıklı bölümünün “1- ENERJİ SANAYİİ” başlıklı alt bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1- Akü tamir yerleri,

1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otopark alanı olarak ayrılmış yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu amaca ayrılmış olan diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları,

1.2.1- Elektrikli araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklar, alışveriş merkezleri veya akaryakıt istasyonlarında kurulacak elektrikli araç şaıj istasyonları, kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilir.”

 


[1] İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)