Elektrikli araç ithalatında Asyalı üreticileri etkileyecek yeni şartlar getirildi

Bazı ülkelerden yapılan ithalat işlemleri için izin belgesi alınması gerekecek

29 Kasım 2023

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ ile Türkiye’ye gerçekleştirilecek elektrikli araç ithalatına yönelik özellikle Asyalı üreticileri etkileyecek şartlar belirlendi.[1]

Tebliğe göre Türkiye’ye yapılacak elektrikli araç ithalatı için ithalatçı firmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya yetki verdiği kurum veya kuruluştan “İzin Belgesi” alması gerekecek.

Bu şarttan Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’nin otomotiv sektörünü de kapsayan serbest ticaret anlaşmasının olduğu ülkelerden yapılan ithalat muaf olacak.

Bu izin belgesinin alınabilmesi için firmaların şu şartları sağlaması gerekecek;

  • Satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinde TS 12047 ve TSE K 646 standartlarına sahip en az 20 yetkili servis istasyonu kurulması ve bunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

  • Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

  • İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye’de en az 40 personele sahip Türkçe hizmet veren çağrı merkezi kurulması,

  • İthalatı yapılacak aracın üreticisinin Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

  • Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi,

TSE ve MYK’den yeterlilik belgesi alınması gerekecek

İthalat yapan kuruluşların şartlar arasında yer alan elektrikli araç alım, satımına yönelik yeterlilik belgesini Meslekî Yeterlilik Kurumu’nun bu şekilde bir standardı bulunmadığı için TSE’den almaları gerekebilecek.

Meslekî Yeterlilik Kurumu halihazırda Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı ve Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı ile Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi standardı varken özellikle elektrikli araç alım satımına yönelik bir yeterlilik standardı bulunmuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi;

Söz konusu tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı eko sistemin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


[1] Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)