Elektrik üretimindeki lisanssız payı %4’ü geçti

Toplam üretim bir yıl önceye göre %0,5 arttı

2 Ağustos 2019

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 2019’un ilk yarısı için elektrik üretim verilerini yayınlandı.

Verilere göre 2019’un ilk altı ayındaki elektrik üretimi, 2018’in aynı döneminin %0,5 üstüne çıkarak 146.252,5 Gigavat-saat oldu.

İlk altı aylık üretimde en büyük pay 40 % ile hidroelektrik santrallerinin olurken, ikinci sırada ise % 33,2 ile kömürlü termik santraller geldi. Linyit kullanan kömürlü termik santrallerin payı ise %14 oldu.

Jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ise üretimin %13’lük bölümünü sağladılar.

Lisanssızın üretimin payı %4’ün üzerine çıktı

Bununla birlikte Haziran ayında lisanssız elektrik üretim santrallerin toplam üretimdeki payı %4,2’e çıkarken, ilk altı aylık dönemdeki oran ise %3,15 oldu.

TEİAŞ verilerine göre lisanssız elektrik üretim santrallerinin toplam kurulu gücü Haziran ayı sonunda 5.369,4 MW’lık bölümü güneş enerjisine dayalı olmak üzere toplamda 5.811,8 MW’a ulaşmıştı.