Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Enerjinin Payı Yüzde 17

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye’de 2008’de üretilen elektrik enerjisinin yüzde 17’lik kısmının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi.

22 Ocak 2009

Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenen Uluslararası Güneş Enerjisi Arenasında konuşan Köktaş, Türkiye’de başta güneş, rüzgar ve hidrolik kaynaklar olmak üzere yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından yabana atılamayacak bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Köktaş, ”Ancak 2008 sonu itibariyle 198 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretilmişken, bu üretimin sadece yüzde 17’lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır. O halde kamu ve özel sektör olarak hızla umutla ve inançla çalışmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyanın birçok ülkesine göre daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Köktaş, güneş radyasyonu, yıllık metre kare başına 1.650 kilovat saatten fazla olan yerlerin en iyi alanlar olarak kabul edildiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçen yıl tamamlanan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası çalışmalarına göre Türkiye’de bu kapsamda 4 bin 600 kilometre karelik kullanılabilir alan belirlendiğini bildirdi.

Aynı çalışmaya göre Türkiye’nin güneş enerjisi ile elektrik üretecek teknik potansiyelinin yıllık 380 milyar olarak tespit edildiğine işaret eden Köktaş, Türkiye’nin teknik güneş enerjisi potansiyeli ile bugüne kadar işletmeye geçirilen kapasite arasındaki büyük farklılığın diğer tüm yenilenebilir enerji kaynakları için de söz konusu olduğunu söyledi.

”Güneş Enerjisi Özelinde Yeni Bir Atılım Başlayacaktır”

Hasan Köktaş, 2009 yılı içerisinde güneş enerjisi konusunda da sağlam bir temelin tesis edilmekte olduğunu vurgulamak istediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”İnanıyorum ki bu yıl TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve özel sektörümüz tarafından ortaklaşa olarak atılacak adımlar sayesinde güneş enerjisi özelinde yeni bir atılım dönemi başlayacaktır. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, geçmişte hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde olduğu gibi bu yıl güneş enerjisi konusunda yapılacak yeni düzenlemeler ve uygulamalar, sektörün ve ülkemizin gelecek 30-40 yılını olumlu şekilde etkileyecek ölçüde önemlidir.”

Bu çalışmalar hakkında da bazı bilgiler veren Köktaş, EPDK’nın da katkıları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından güneş enerjisinin nasıl elektrik enerjisine dönüştürüleceği hususunda bir yol haritası oluşturulmakta olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda ilk olarak önümüzdeki aylarda güneş enerjisinden üretilecek elektrik için uygulanacak alım garantisi fiyatı ile teknoloji yönünden 5346 sayısı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da bir düzenleme yapılacağını kaydeden Köktaş, bunun çok önemli bir düzenleme, güneş enerjisi teknolojilerinin ve dünya uygulamalarının incelenmesi sonucu belirlenecek olan bu alım garantisi fiyatının sektörde yatırım yapmak konusunda birinci derecede yol gösterici olacağını vurguladı.

Köktaş, bu düzenlemenin ardından Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından hazırlanacak bir yönetmelik ile özel sektörün yatırım başvurularına temel teşkil edecek olan bir diğer hususun açıklığa kavuşturularak, farklı teknolojilere göre teknik yeterlilik kriterleri belirleneceğini ardından EPDK’nın özel sektör yatırım başvurularının ne zaman ve ne şekilde kabul edileceği ile bu başvuruların hangi kriterler çerçevesinde değerlendirilip sonuçlandırılacağına yönelik bir düzenleme yapacağını anlattı.

Hasan Köktaş, ayrıca aynı bölge için birden fazla yatırım başvurusu yapılması halinde seçimin hangi kriterlere göre ve ne şekilde yapılacağının da düzenlenerek sektörün bilgisine sunulacağını kaydetti.