Elektrik Üretiminde Rüzgarın Payı Artıyor

EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’nin toplam enerji arzında rüzgar enerjisinin payı artıyor.

20 Haziran 2011

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Halil Alış yaptığı bir değerlendirmede Türkiye’nin elektrik üretiminde 2010 ve 2011 yıllarının ilk 5 ayını  karşılaştırarak bazı tespitlerde bulundu. Halil Alış’ın verdiği rakamlar 2011 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yıla göre elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payının arttığını fakat hidroelektrik santrallerinden faydalanma payının azaldığını gösteriyor.

EÜAŞ Genel Müdürü tarafından verilen bilgilere göre 2010 yılında 211,2 milyar kilovat saat olarak gerçekleşen toplam elektrik üretiminin yüzde 45.9’u doğal gaz, yüzde 18.4’ü yerli kömür, yüzde 24.5’inin hidroelektrik santraller, yüzde 6.9’u ithal kömür, yüzde 2.5’i sıvı yakıtlar, yüzde 1.35’i rüzgar ve yüzde 0.47’si jeotermal ve biyo gaz kaynaklı olarak sağlanmıştı.

2011 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 91.6 milyar kilovat saat olarak gerçekleşen toplam elektrik üretiminin yüzde 44.5’i doğal gaz, yüzde 18’i yerli kömür, yüzde 24.9’u hidroelektrik santraller, yüzde 8.8’i ithal kömür, yüzde 1.8’i sıvı yakıt, yüzde 1.7’si rüzgar ve yüzde 0.5’i jeotermal ve biyogazdan sağlandı.

Halil Alış konu ile ilgili değerlendirmesinde Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 44’ünün yerli kaynaklardan sağlanabildiğinin altını çizerken, doğal gazın üretimdeki ağırlığını azaltmak için kaynak çeşitliliğine gidilmesinin yanı sıra yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmesi ve ayrıca bu tabloya nükleer enerjinin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bununla beraber Halil Alış 2010 ile 2011 yıllarının ilk 5 aylık dönemlerinin  karşılaştırıldığında doğal gazın payının 2011 yılında 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.3, kömürün payının yüzde 26.7, rüzgarın payının ise yüzde 60.6 artmış olmak ile beraber hidroelektrik santrallerin payının ise 10.2 azaldığına dikkat çekti.

HES’lerden elektrik üretiminin su gelirlerine bağlı olduğunu belirten Alış, 2007 yılında hidroelektrik santrallerden elektrik üretiminin 36 milyar, 2008’de 33 milyar, 2009’da 36 milyar, geçen yıl ise 52 milyar kilovat saat olduğunu ifade ederken, 2011 yılının ilk 5 ayında ise bu rakamın 22 milyar kilovat saat olarak gerçekleştiğini söylerken 2011 yılı sonundaki toplam rakamın yaklaşık olarak geçen yılın rakamları seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

2011 yılının ilk 5 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketim artışının yüzde 10.37 olarak gerçekleştiğini, Türkiye’nin 2011 yılı öngörülen elektrik ihtiyacının ise 225 milyar kilovat saat olduğunu belirten Halil Alış Mayıs 2011 sonu itibari ile Türkiye’nin  kurulu elektrik üretim gücü’nin 50.474 MW’a ulaştığını söylerken, bu kurulu güç ile yıllık 266 milyar kilovat-saatlik elektrik üretiminin mümkün olduğunu belirtti.

EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış Türkiye’nin hidroelektrik rezervinin ise 130 milyar kilovat saat olmakla beraber bunun halihazırda yüzde 35’lik bir bölümünün kullanıldığını ifade ederken, 2009 yılında yayınlanan yeni strateji belgesine göre Enerji Bakanlığı’nın 2023 yılında bu rezervin tamamının kullanılmasını hedeflediğini hatırlatırken, Türkiye’nin arz güvenliği açısından bu gücün çok önemli olduğunu ifade etti.

Alış ayrıca 18 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’ne göre 2023 yılına kadar elektrik üretimi için tüm yerli ve kömür ve hidrolik potansiyelimizin kullanılması, rüzgar kurulu gücünün 20 bin megavata, jeotermal kurulu gücünün 600 megavata ulaştırılması hedeflenmekte olduğunu hatırlattı.

Alış, üretim kapasite projeksiyonuna göre 2010-2019 son elektrik talep tahmini rakamlarının yüksek talep senaryolarına göre 389.98 milyar, düşük talep senaryolarına göre ise yaklaşık 367.35 milyar kilovat saat düzeyine ulaşılacağını belirtirken, her iki duruma göre de yeni elektrik üretim tesislerinin devreye alınmadığı takdirde 2016 yılından itibaren enerji arzında sıkıntı yaşanacağı uyarısında bulundu.