Elektrik üretim kapasitesi 78,5 GW’ı aştı

Lisanssız santral sayısı 1.000’e yaklaştı

12 Şubat 2017

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin Ocak ayında 32,2 MW’lık net artış ile 78.529,6 MW’a yükseldiği bildirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre bu kapasitenin 43.896,50 MW’lık bölümünü fosil yakıtlara, 15.074,60 MW’lık bölümünü ise yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller oluşturmakta.

Barajlı hidroelektrik santraller ise 19.558,60 MW’lık güce sahipler.

Artışta liderlik güneş enerjisinde

TEİAŞ verilerine göre Ocak ayında Türkiye’nin rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi 38,1 MW, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi ise 28,1 MW artış gösterdi.

Akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu güçleri ise 13,8 MW arttı.

Doğalgaz toplam kapasitede ilk sırada

Ocak ayı sonu itibari ile Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 9.869,90 MW’lık bölümünü yerli kömüre, 7.473,90 MW’lık bölümünü ithal kömüre, 22.080,00 MW’lık bölümünü doğalgaz santrallerine,  5.789,40 MW’lık bölümünü rüzgar enerjisine,  860,6 MW’lık bölümünü güneş enerjisine ve  820,9 MW’lık bölümünü ise jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretim santralleri oluşturmakta.

Lisanssız santral sayısı 1.000’i aştı

Türkiye’de devrede olan elektrik üretim santrallerinin sayısı 2.357’ye ulaşmış durumda iken, bu santrallerin toplam kapasitesi 947,5 MW’a ulaşmış 1.137 adedini lisanssız elektrik üretim santralleri oluşturmakta.