Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yönetmelikte imar planı onay yazısına yönelik değişiklik yapıldı

9 Mayıs 2024

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde, imar planı onay yazısı sunma yükümlülüğüne yönelik değişiklik yapıldı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile yönetmeliğinin EK-2A bölümündeki, Elektrik Üretim Tesisi Proje Kapsamı başlıklı tablosunun “Tesis Yeri Uygunluk Belgesi Kapsamı” satırının açıklama bölümünde şu değişiklik yapıldı;[2]

İmar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınmış, tesisin kurulacağı alanın imar mevzuatına uygun olduğuna dair alınmış imar planı onay yazısıyazı sunulmalıdır.

Tesis yerine ilişkin imar işlemlerinin devam ettiğini ancak sonuçlandırılamadığını belirten bir yazının imar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınması durumunda, Tesis Yeri Uygunluk Belgesi tesis kabulüne kadar temin edilmelidir.

MES’ler için lisansında belirtilen tüm bağlantı noktaları için ilgili kurumdan alınmış Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmalıdır.

 


[1] Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – V6