Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği güncellenecek

Taslak çalışma için görüşler 30 Mayıs’a kadar bildirilebilecek

23 Mayıs 2024

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik öngören bir taslak çalışma yayımladı. [1]

Yayımlanan taslak yönetmelik elektrik depolama ünitelerine sahip, birleşik kaynaklı ve yüzer güneş enerjisi özelliğine sahip santrallerin onay işlemlerine yönelik yeni hükümler içeriyor.

Taslak çalışma 30 Mayıs 2024 gününe kadar kamuoyu görüşüne açık olacak.

 


[1] Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı