Elektrik piyasasında elektronik teminat mektubu zorunluluğu getirildi

Mevcut mektupların bu yıl içinde elektronik hale çevrilmesi gerekecek

16 Mart 2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul Kararı ile organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcılarının sunacakları teminat mektupları için elektronik olma zorunluluğu getirildi. [1] [2]

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile de 1 Ocak 2025 tarihine kadar mevcut teminat mektuplarının elektronik olanlar ile değiştirilme zorunluluğu getirildi.

Karara göre teminat mektuplarının değeri için TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı günden bir iş günü önce saat 15:30’da ilan edilen döviz alış kuru ile Devlet İç Borçlanma Senetleri için de TCMB tarafından hesaplamanın yapılacağı gün Resmi Gazete’de yayınlanan gösterge niteliğindeki fiyatların temel alınacak.

Düzenlemeye eklenen yeni bir fıkra ile de piyasa katılımcısı tarafından teminat olarak sunulan kıymetlere ilişkin yasal mercilerce verilen ihtiyati tedbir kararlarının veya ilgili kıymetlerin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran diğer durumların piyasa işletmecisi tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu kıymetler ilgili piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmaz.

 

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/03/2024 Tarihli ve 12495, 12500, 12501 ve 12502 Sayılı Kararları

[2] Teminat Usul ve Esasları ( 16 Mart 20244 Değişiklikleri)