Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde güncelleme yapıldı

Düzenleme 30 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı

31 Mayıs 2018

Düzenleme 30 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasaları Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’nin 30 Mayıs 2018 tarihli sayısında yayınlanan yönetmelik ile 8 Mayıs 2014 tarihli mevcut düzenleme güncellendi.

Yönetmelik elektrik tüketicileri ile tedarikçileri arasında yapılabilecek ikili anlaşma ve perakende satış sözleşmelerine, dağıtım şirketleri ile tüketiciler arasındaki elektrik sayaçları, kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı ve elektriğin kesilmesi ve bağlanmasına yönelik hak ve yükümlülüklere, tüketici şikâyetlerinin yapılması, bu şikâyetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile tüketicilerin bilgilendirilmesine ve tüketicilerin hak ve yükümlülüklerine yönelik esasları kapsıyor.

Kamu anlaşmaları düzenleme dışında

Düzenlemede yıllık elektrik tüketimi 100 bin kilovat-saatin altında olduğu tüketiciler ”tüketimi düşük serbest tüketici” olarak tanımlandı.

Bununla birlikte Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılacak ikili anlaşmalarda düzenlenen hususlar ise yönetmeliğin kapsamının dışında bırakıldı.

Serbest tüketici olmak için yıl sonu beklenmeyecek

Serbest tüketici olarak tanımlanmak için önceki yönetmelikte gibi yalnızca bir önceki tavim yılında değil, mevcut takvim yılında da serbest tüketici limitini aşmak yeterli olacak.

Kaçak elektrik cezası kredi kartı ile ödenebilecek

Ayrıca Kaçak Elektrik kullanımında belirlenecek cezalar için, en az 10 gün içinde ödenmek üzere kredi kartı ile ödeme imkanı da getirildi.