Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği güncellendi

Yenilenebilir enerji kullanımı gibi farklı tercihlere yönelik tarifeler belirlenebilecek

19 Haziran 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 19 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği güncellendi.[1]

Yapılan değişiklikler ile mevcut yönetmeliğin Tüketici grupları başlıklı 23’üncü maddesinin ilk fıkrasını oluşturan “Tarife önerilerinde yer alan tüketici grupları temel olarak mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma gruplarından oluşur.” ifadesi kaldırıldı.

Bununla birlikte ” Tarife önerisi fiyat yapısı” başlıklı 19’uncu maddesinin, 3’üncü fıkrasına ç bendi olarak “Farklı kullanıcı grupları” ibaresi eklendi.

İlgili maddeye dördüncü madde olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Tarife önerisine esas fiyatlar olarak Kurul tarafından üçüncü fıkrada sayılanlara ilave olarak farklı bileşenlerin de belirlenebileceği hükmü getirildi.

Ayrıca aynı maddeye eklenen beşinci fıkra ile tarife önerisinde dikkate alınabilecek kullanıcı gruplarının Kurulca resen veya tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin önerileri değerlendirilerek belirlenebileceği, kullanıcı gruplarının alt gruplara ayrılabileceği, ancak aynı gruba dâhil edilen kullanıcıların benzer maliyet yapılarına ve/veya benzer tüketim veya talep eğilimlerine sahip olmaları zorunlu olduğu ifadeleri de eklendi.

Tarife önerisi fiyat yapısı başlıklı 22’inci maddenin 4’üncü fıkrası ise “Tarife önerisindeki fiyat yapısı içerisinde, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz” ifadesi “Kurul tarafından üçüncü fıkrada sayılanlara ilave olarak farklı bileşenler de belirlenebilir.” olarak değiştirildi.

İletim ve dağıtım tarife önerilerinin hazırlanması başlıklı 20’inci maddenin birinci fıkrasının c bendine eklenen “yapılması planlanan” ibaresi ile tarife önerilerinde gelecekte iletimi veya dağıtımı yapılması planlanan elektrik üretim miktarının da göz önüne alınması gerekecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada yapılacak değişiklikler ile elektrik piyasasında yenilenebilir enerji tarifelerinin oluşturulabileceğini, böylelikle şirketlerin veya kişilerin kullandıkları elektriği tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş olmasını tercih edebileceklerini söylemişti.

 


[1] Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği