”Elektrik Fiyatları Rüzgar Türbini Sayısıyla Paralel Artacak”

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir çalışma yenilenebilir enerji kullanımına bağlı olarak elektrik fiyatlarının artacağını iddia ediyor.

17 Ekim 2011

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir çalışma Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça 20 yıllık süreçte elektrik fiyatlarının da artacağını öngörüyor.

Financial Times gazetesinin komisyon tarafından çalışmaları yürütülen ve yıl sonunda açıklanması planlanan ”Enerji Yol Haritası 2050” raporunun basına sızan 122 sayfalık ilk taslağına dayanarak yaptığı habere göre birlik üyesi ülkelerde yenilenebilir enerji kullanımı ve elektrik fiyatları paralel bir artış gösterecek.

Beş ayrı senaryonun incelendiği raporda rüzgar enerjisinin her koşulda 2050 yılında birlik üyesi ülkelerin en önemli enerji kaynağı olacağı belirtiliyor. Çalışmaya göre birliğin elektrik talebini karşılamadaki şu an yüzde 5 olan rüzgar enerjisinin payı ise, 2050’de yüzde 49’a çıkabilecek.

Rapordaki projeksiyonlara göre her koşulda birlik ülkelerindeki elektrik fiyatları artacak, yenilenebilir enerji kullanımının en yüksek olduğu senaryoya göre ise 2050 yılında elektrik fiyatları şu anki seviyeden yüzde 100 daha fazla olabilecek.

Yenilenebilir enerji kullanımının en yüksek olduğu senaryoda kuzey denizinde önemli sayıda deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması, birliğin yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinden önemli oranda elektrik elde ediyor olması ile mikro ölçekte rüzgar ve güneş enejrisi yatırımlarının yaygınlaşmış olması var.

Fiyat artışının en düşük kaldığı projeksiyon ise nükleer enerji kullanımının arttığı, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin ticarileştiği takdirde gerçekleşebilecek iken bu durumda elektrik fiyatları şu ankinden yüzde 43 daha yukarıda olacak.

Avrupa Birliği şu an itibari ile elektrik talebinin yüzde 50’den fazlasını kömür ve doğalgaz ile karşılarken, nükleer enerji reaktörlerinin elektrik arzındaki payı ise yüzde 28. Rüzgar ve hidroelektrik santrallerin elektrik üretimindeki payı ise yüzde 18 düzeyinde.