Elektrik dağıtım mevzuatı güncellendi

Yönetmeliğe acil durumlarda uyulması gereken kurallar gibi ilaveler yapıldı

15 Nisan 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.[1]

Yönetmeliğin yayımlanması ile 2014’te yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

Güncellenen yönetmeliğin amaçları arasına elektriğin kaliteli şekilde tedarik edilmesi ile acil durum gibi konularda dağıtım şirketi ve kullanıcıların uyması gereken kurallar gibi ilaveler yapıldı.

Yürürlükten kalkan yönetmeliğin amaçları ise dağıtım sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak işletilmesi ve planlaması ile sisteme bağlı veya bağlanacak kullanıcılara yönelik usul ve esaslar ile sınırlı idi.

16 maddelik yönetmeliğin Mobil jeneratör ile Kullanıcı hizmetleri merkezi başlıklı 9 ve 10’uncu maddelerinin yürürlülük tarihi 31.12.2022 olarak belirlenirken, diğer maddeler yönetmeliğin yayım tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi.

 


[1] Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği