Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi belirlendi

Elektrik depolama, elektrikli araçlar ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda hedefler belirlendi

24 Mart 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı “Ekonomi Reformları Eylem Planı” kapsamında 10 ana başlıktan gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemlerin takvimini yayınladı.

Cumhurbaşkanı Kararı, kanun, idari karar ve ikinci düzenlemeler yoluyla gerçekleştirilecek eylemlerin tamamının 31 Aralık 2022’ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Takvimde açıklanan bazı eylemler ve hedeflenen tamamlanma tarihleri şu şekilde;

• Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanacak,

• Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri 31 Aralık 2022’ye kadar hayata geçirilecek,

• Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 31 Aralık 2021’e kadar hazırlanacak,

• Yeşil üretim için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2021’e kadar Ar-Ge çalışmaları desteklenecek,

• Elektrikli araç şarj altyapısı 31 Aralık 2021’e kadar hayata geçirilecek,

• İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin gıda fiyatları üzerindeki dalgalanmaları önlemesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla 30 Eylül 2021 tarihine kadar Erken Uyarı Sistemi kurulacak

• Yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilmesi ve uluslararası yeşil finansmandan alınabilecek payın artırılması için 31 Aralık 2021 tarihine kadar çalışmalar yürütülecek,

• Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar çalışmalar gerçekleştirilecek,

• Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar çalışmalar gerçekleştirilecek,