Eko-Etiket projesinin kapanış toplantısı gerçekleşti

Etkinlikte Eko-Etiket logosunun da tanıtımı yapıldı

12 Ocak 2018

“Türkiye’de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması” projesinin kapanış toplantısı 11 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, “Eko-Etiket” projesinin çevre bilinci açısından önemine değinirke, uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını, uygulama sayesinde ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığının belirlenebileceğini kaydetti.

Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması ile çevre üzerinde nispeten daha az olumsuz etkisi olan ürün ve hizmetlere talebin arttırılmasının amaçlandığını da dile getiren Müsteşar Öztürk sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, ekoetiket hakkında kamu bilincinin artırılması ve paydaşlar ile Avrupa Birliğine üye ülkelerde uygulanan sistemin ulusal mevzuata aktarılırken işbirliği yapılmış olması, hazırlanan mevzuta göre pilot uygulama yapılması projenin temel amaçlarından olmuştur.

Tekstil sektöründe 3 firmaya 3 üründe, seramik sektöründe 3 firmaya 9 üründe, kağıt sektöründe ise 2 firmaya 3 üründe olmak üzere toplamda 8 firmaya 15 ürüne proje uygulaması olarak Çevre Etiketi verilmiştir. Proje kapsamında sürdürdüğümüz çalışmalar, kapasite gelişmeleri sonucu ve kurum kuruluşlar, STK’lar ve üniversitelerle ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde Çevre Etiket Yönetmeliğimiz en kısa zamanda yayınlanacak olup böylece ülkemizde gönüllülük esasına dayalı, güvenilir, çevreci ürünler kullanmaya başlayacağız. 2018 Yılı sonuna kadar Ülkemizde ilk kez uygulanacak olan AB Eko-Etiket Tüzüğünün Çevreye Etkisi Azaltılmış Ürün Etiketi Üzerine AB Çevresel Mevzuatının Uygulanması ve yaptırımı ile Türkiye’de çevresel koşulları iyileştirmek için Ulusal Çevre Etiketleme Sistemi kurulmuş olup geliştirilmesi kaydıyla alt yapısı oluşturulmuştur.”

Konferansta proje kapsamında, “Eko-Etiket” uygulamasında kullanılacak logonun tanıtımı da yapıldı.

Yarışma ile belirlenen Eko-Etiket logosunun tasarımcısına ve yarışmada dereceye giren diğer tasarımların sahiplerine ödülleri Müsteşar Öztürk tarafından verildi.