“Ek-1 listesini bahane olarak kullanmamalıyız”

Sinan Ak: Zorlu Enerji’de kömür-doğal gaz yatırımları gündem dahi olmuyor

23 Aralık 2019

Zorlu Holding Enerji Grup Başkanı Sinan Ak Türkiye’nin iklim konusunda Ek-1 listesinden çıkamama bahanesinin arkasına saklandığını düşünmeye başladığını söyledi.

Sinan Ak 10.IICEC Enerji Konferansı’nda, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol’un moderatörlüğünde düzenlenen panelde bu listede olamamanın Türkiye’nin istediği şartlardan faydalanmamasına neden olmak ile birlikte Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında belirlediği 1,2 milyar ton emisyondan %21 oranında azaltım hedefinin de gerçekçi olmadığını savundu.

Ak Türkiye’nin mevcut 550 milyon tonluk seviyeyi zirve kabul ederek, bunun üstünden azaltım yapmayı hedeflemesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin ürünlerini %60 oranında Avrupa pazarına satan bir ülke olarak da Avrupa’da olanları dikkatle izlemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Ak, Türkiye’nin henüz yatırımlarını yapmak üzere bir ülke olarak seçimlerini buna göre yapıp 2030’a kadar olan dönemde daha iyi şartlarda ve daha çevreci şekilde hedeflerine ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Sinan Ak günümüzde şirketler için yatırımların getirisinin tanımının da değiştiğini vurgularken, Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji şirketi olma yolunda ilerlediğini, verimsiz doğal gaz santrallerini tamamen kapatıp, yalnızca yenilenebilir yatırımı yaptıkları ifade ederken, kömür-doğal gaz gibi yatırımlarının şirketlerinde hiç konuşulmadığını, gündem dahi olmadığını söyledi.

Sinan Ak yenilenebilir alanındaki yatırımlarda yavaş yavaş sübvansiyona gerek kalmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.