EBRD Yeşil Ekonomi Finansman Programı’nın ilk kredisini sağladı

TSKB programdan 53,3 milyon Avro kaynak sağlayacak

18 Nisan 2022

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) “Yeşil Ekonomi Finansman Programı” kapsamındaki ilk krediyi sağlamak üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile anlaşma imzaladı.

Bankanın açıklamasına göre TSKB program kapsamında 53,5 milyon Euro tutarında finansman sağlayacak. Sağlanacak finansmana EBRD ile birlikte Temiz Teknoloji Fonu da destek sağlayacak.

TSKB sağladığı kaynak ile özel sektörün enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim direnci önlemlerine yönelik yatırımlarını destekleyecek.

Bununla birlikte EBRD TSKB’ye, İklimle İlgili Mali Bildirimler Görev Gücü (TCFD) tarafından geliştirilen Kurumsal İklim Yönetişimi (CCG) ile kredilendirme uygulamalarını destekleme alanlarında teknik yardım da sağlayacak.

Toplam kaynak 500 milyon Avro düzeyinde olacak

EBRD geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaptığı duyuru ile Türkiye’ye 2009 yılından beri sağladığı üç ayrı finansman mekanizmasını Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (Green Economy Financing Facility – GEFF) olarak tek bir çerçevede birleştirmişti.[1]

Duyuruda program ile Türkiye’nin çevresel açıdan sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişini ilerletecek iklim uyumu yatırımlarının teşvik edileceğinin bildirilirken, programa EBRD’nin 500 milyon Avroya kadar, Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu’nun da 20 milyon Avro kaynak sağlayacağı bilgileri de paylaşılmıştı.

Bununla birlikte duyuruda programda yer alacak 10 civarında kuruluşun kredi verme strateji, süreç ve uygulamalarının kurumsal iklim yönetişimi ilkelerine göre yürütecek olmalarının da Türkiye için bir ilk olacağına vurgu yapılmıştı.

Üreticiler de yararlanabilecek

EBRD’nin Türkiye’de yürüttüğü Sürdürülebilir Enerji Finansman Programlarından farklı olarak GEFF programı kapsamında sağlanacak fonlardan yalnızca yatırımcılar değil aynı zamanda ekipman üreticileri de faydalanabilecek.

Üreticilerin bu fonlardan yararlanabilmesi için EBRD’nin “Türkiye için Yeşil Teknoloji Seçimi” kapsamında yer almaları ve bankanın Türkiye’deki Yeşil Ekonomi Dönüşümü yaklaşımına tamamen uyum göstermeleri şartı bulunuyor.

Bununla birlikte kaynak zorla çalıştırma iddialarıyla açık bağlantıları olan Çinli güneş enerjisi teknoloji firmaları tarafından üretilen güneş enerjisi teknolojilerinin finansmanı için kullanılamayacak.

SEFF programlarının finansmanı 3 milyar Avroya yaklaştı

EBRD 2010 yılından beri Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF), Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) ve Türkiye Konut Enerji Verimliliği Finansman Tesisi (TuREEFF) olmak üzere üç ayrı program ile toplamda 2,8 milyar Avro düzeyinde, özel sektör yatırımları için de 1 milyar Avro düzeyinde finansman sağlamış durumda.

Bununla birlikte banka SEFF programları dışında 2009 yılından beri 372 projeye 15 milyar Avronun üstünde yatırım yapmış durumda.

 


[1] Green Economy Financing Facility (GEFF)