Düşük karbon projeleri için 200 bin Avro hibe sağlanabilecek

Destek Edirne ve Kırklareli’ndeki KOBİ’lere “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” kapsamında sağlanacak

7 Ağustos 2023

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Bulgaristan sınırında yer alan Edirne ve Kırklareli’nde faaliyet gösterecek KOBİ’lere yönelik olarak açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Tteklif çağrısının kamuoyu istişare sürecinin başlandığı bildirildi.[1]

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çağrı ile enerji verimliliğinin teşvik edilmesine, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Programa başvurabilecek projelerde aranacak şartlar şu şekilde sıralanıyor;

Tüm endüstri yaşam döngüsünde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltılması ve aynı zamanda eski ekipmanları daha enerji verimli olan ekipmanlarla değiştirmesi;

Üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği işletmeye ait binaların enerji verimli hale getirilmesi;

Enerji verimliliği alanında teknik bilgi, en iyi uygulama ve bilgi alışverişinin iyileştirilmesi;

İlgili teknolojik ekipmanların satın alınması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yoluyla döngüsel üretim süreçlerinin teşvik edilmesi.

Programda desteklenmeye hak kazanan projelere azami 200 bin Avro olmak üzere, %100 oranında hibe kredi sağlanacak.

Çağrının istişare sürecinde görüş bildirmek için son tarih 4 Eylül 2023.

 


[1] Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı KOBİ’lere Yönelik Olarak Açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Teklif Çağrısının Kamuoyu İstişare Süreci Başlamıştır