Dünyanın kaynakları bu yıl 13 Ağustos’ta tükenecek

Küresel Ayak İzi Ağı’na göre insanlık gezegenin kaynaklarını geçen yıla göre 6 gün önceden tüketecek

9 Ağustos 2015

Dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği için tüketilebilecek doğal kaynak sınırının bu yıl 13 Ağustos’ta aşılacağı öngörüldü.

Açıklama Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network, GFR) tarafından yapıldı.

İnsanlığın küresel ayak izi üzerine çalışmalar yürüten kuruluş bu tarihi 1987 yılında yaptığı ilk hesaplamada 19 Aralık, 2000 yılında yaptığı çalışmada ise 1 Ekim olarak belirlemişti. Kuruluşun geçen yılki çalışmasına göre bu tarih 2014 yılı için ise 19 Ağustos olmuştu.

GFR bu tarihi insanlığın doğal kaynak tüketimi, yani ekolojik ayak izi ile doğanın bu kaynakları ikmal etme süresi ve karbondioksit salımları gibi absorbe edebileceği atık miktarlarının karşılaştırması yoluyla hesaplıyor.

Kuruluşa göre gezegenimizdeki yaşamın sürdürülebilirliği için 1961 yılında dünya kaynaklarının yalnızca üçte ikisi yeterli iken, artan nüfus ve yanlış politikalar 1971 yılına gelindiğinde doğal kaynak sorununu ortaya çıkardı.

Kuruluşun hesaplamalarına göre insanlığın bugünkü tüketim düzeyinin karşılanabilmesi için doğanın sunabileceğinden 1,5 kat daha fazla kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Bu rakam mevcut tüketim eğilimleri ile dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı 2050 yılında ise 3’ü çıkabilecek.

GFR’nin ülkeler bazında yaptığı hesaplamalara göre ise Türkiye’deki tüketim için Türkiye coğrafyasının sahip olduğunun 1,7 katı kadar doğal kaynak gerekiyor. Kuruluş bu oranı Fransa için 1,6, Çin için 2,2, Almanya için 2,5, Yunanistan için 3,1, İngiltere için 3,3, ABD için 1,9, Japonya için 7, Birleşik Arap Emirlikleri için ise 12,3 olarak veriyor.

overshootday.org