Dünya limit aşımına bu yıl 19 Ağustos’ta ulaştı

Küresel Ayak İzi Ağı, 19 Ağustos’u 2014’ün Limit Aşım Günü olarak ilan etti

20 Ağustos 2014

İnsanlığın, dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği için yapabileceği yıllık doğal kaynak tüketim miktarını bugün itibari ile aştığı bildirildi.

Açıklama Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network, GFR) tarafından yapılırken, kuruluş bu tarihi insanlığın doğal kaynak tüketimi, yani ekolojik ayak izi ile doğanın bu kaynakları ikmal etme süresi ve karbondioksit salımları gibi absorbe edebileceği atık miktarlarının karşılaştırması yoluyla hesaplıyor.

Bu tarih GFR tarafından 1987 yılında yapılan ilk çalışmada 19 Aralık, 2000 yılında yapılan çalışmada ise 1 Ekim olarak belirlenmişti.

Kuruluşa göre 1961 yılında dünya kaynaklarının yalnızca üçte ikisi insanlığın tüketimini karşılamak için yeterli iken, artan dünya nüfusu ve yanlış politikalar sonucunda azalan doğal kaynaklar gibi nedenler 1970’li yıllara gelindiğinde dünya kaynaklarının insanlık için yetersiz kalmasına başladı.

Kuruluşun hesaplarına göre bugün dünya üzerindeki yaşamın sürdürülebilirliği için doğanın sunabileceğinden 1,5 kat daha fazla kaynağa ihtiyaç varken, bu rakam dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı 2050 yılında ise 3’e çıkacak.

GFR tarafından ülkeler bazında yapılan tespitlere göre ise Türkiye’deki yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli doğal kaynak, Türkiye coğrafyasındaki mevcudun 1,7 kat üzerine çıkmış durumda.

Kuruluş bu oranı Fransa için 1,6,  Çin için 2,2, Almanya için 2,5, Yunanistan için 3,1, İngiltere için 3,3, ABD için 1,9, Japonya için 7, Birleşik Arap Emirlikleri için ise 12,3 olarak hesaplamış durumda.

GFR tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada giderek artan bu sorunun, hem ekolojik hem de ekonomik yönleri ile insanlığın 21 yüzyılda baş etmesi gereken en büyük sorunlardan biri olacağının altı çizildi.

GFR işbirliği ile Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gelecek ay yayınlanacak Yaşayan Gezegen 2014 raporunda bu konuda çok daha ayrıntılı bilgiler bulunacak.