Dünya geri dönülemeyecek noktaya yaklaşıyor

OECD tarafından hazırlanan rapor karamsar öngörülere sahip

22 Mart 2012

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, ”2050’ye doğru Çevresel Görünüm” başlıklı çalışmasını yayınladı. Rapordaki değerlendirmelere göre dünya iklim adına geri dönüşü olmayan yola girecek ve çevre kirliliği insan hayatını tehdit eden noktaya ulaşacak.

Rapordaki tahminlere göre dünya nüfusu 9 milyarı aşacak, dünya ekonomisi yaklaşık dört kat büyüyecek iken en yüksek büyüme oranları ise Afrika’da görülecek.

2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 70’inin kentlerde yaşayacak olması, yükselen yaşam standartları ile değişen tüketim biçimleri hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve atık yönetimi gibi sorunları artıracak.

Çalışmaya göre 2050 yılına kadar dört kat büyüyecek olan dünya ekonomisinin enerji tüketimi de yüzde 80 artacak iken, etkili politikalar uygulanmadığı takdirde fosil yakıtlar enerji tüketiminde sahip olduğu yüzde 85’lik konumunu sürdürecek. Dünya nüfusunun yüzde 40’ının da su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayacak olması rapordaki diğer tahminlerinden.

Rapora göre hiçbir yeni politika uygulamaya geçilmediği takdirde iklim değişikliğinde geri dönülemez noktaya gelinecek, biyolojik çeşitlilik tehlikeye girecek, su kaynaklarında sıkıntı yaşanacak ve kirli hava erken ölüm nedenlerinde en başta gelen çevresel faktör olacak.

Çalışmaya göre ancak şu önlemlerin alınması, yeşil büyüme dünya ekonomisinin sağlıklı bir yola girerek bu sonuçlar ile karşılaşılmasının önüne geçilebilecek;

– Kirletmenin daha yeşil alternatiflere göre daha maliyetli hale getirilmesi

– Doğal varlıklar ve eko sistem hizmetleri için değer ve fiyat belirlenmesi

– Çevreye zararlı sübvansiyonların kaldırılması

– Etkin düzenlemeler ve standartlar oluşturulması

– Yeşil yeniliklerin teşvik edilmesi