Dünya Bankası’ndan Türk Yenilenebilir Enerji Sektörüne Kredi Desteği

Temiz Teknoloji Fonu’ndan ilk kaynak Türkiye için. 

11 Haziran 2009

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu 28 Mayıs 2009 tarihinde toplanarak Türkiye’nin “Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” projesi için 600 milyon ABD Doları tutarında bir finansman kaynağını onayladı.

Yapılan açıklamada projenin temel amacı olarak özel sektör mülkiyetindeki ve işletmesindeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin Elektrik Piyasası Kanunu’nun piyasa esaslı çerçevesi içerisinde elektrik üretimlerini arttırarak enerji verimliliğini yükseltilmesine yardımcı olmak ve sonuç olarak sera gazı emisyonlarını azaltmak olarak belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada Türkiye’nin geçmiş yıllardaki yüksek ekonomik büyüme sürecinden geçerken karşılaştığı elektrik talebindeki hızlı artış ile aynı zamanda enerji güvenliği sağlanması ve iklim değişikliği etkilerini azaltmada için sera etkisi yaratacak gaz çıkışının kontrol altına alınması gibi iki yönlü bir zorluk ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ayrıca proje ile Türkiye’nin hidro, rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal, gibi ciddi boyutlardaki yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmaya başlamasını ve enerjinin daha etkin kullanımını sağlamak üzere enerji verimliliği önlemlerini de içermekte oduğu ifade edildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Ulrich Zachau projenin kabul edilmesi vesilesi ile şu açıklamaları yaptı:

“Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi, enerji güvenliğinin artırılmasına yardımcı olacak; temiz enerjiye geçişi destekleyecek ve temiz enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının geliştirilmesinde ve finansmanında özel sektör katılımını arttıracaktır. Proje, Türk bankaları yoluyla Türk girişimcilerin yenilenebilir kaynakları ekonomik bir şekilde geliştirebilmeleri için sermayelerini arttırmaya yardımcı olacak etkin bir finansal aracılık mekanizması oluşturuyor. Bu yenilikçi projeyi destekleme imkanı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz ve özellikle bu projenin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) düşük faizli finansman sağlayacak ilk proje olmasından memnuniyet duyuyoruz.”

Projenin kaynak finansmanının 500 Milyon ABD tutarındaki bölüm Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası ve 100 Milyon ABD tutarındaki bölüm de Temiz Teknoloji Fonu tarafından karşılanacak. İki ayrı fondan elde edilecek kaynağın 420 Milyon doları Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası, 180 Milyon doları ise Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile kullandırılacak.

Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD hükümetlerinin katkıları ile kurulan Temiz Enerji Fonu (CTF) yeni bir küresel iklim değişikliği anlaşması müzakere edilip yürürlüğe girinceye kadar sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere, düşük karbonlu teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak için imtiyazlı (düşük faizli) finansman sağlamak amacıyla kurulmuş olup Dünya Bankası tarafından yönetilmekte.