Dünya Bankası sanayi sektörüne iklim kredisi sağlayacak

Banka 416 milyon ABD Doları tutarındaki krediyi onayladı

1 Nisan 2024

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu “Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi” için 416 milyon ABD Doları tutarında kredi sağlanmasını onayladı.

Proje ile Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarında %28, ince parçacık madde emisyonlarında da %35 pay sahibi olan sanayi sektöründen kaynaklanan hava kirleticilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor ve Türkiye’deki sanayi kuruluşlarına temiz teknoloji ve süreç yatırımları için uzun vadeli finansman sağlanması planlanıyor.

Bu yatırımlar sayesinden de proje kapsamında finansman sağlanan imalatçı firmaların parçacık madde emisyonlarının %40, azot oksit emisyonlarının %30, sera gazı emisyonlarının da yıllık 220.000 ton azaltılması amaçlanıyor.