Dünya Bankası iklim için 200 milyar dolar finansman sağlayacak

Banka 2021-2025 hedefini ikiye katladı

4 Aralık 2018

Dünya Bankası Grubu 2021-2025 yılları arasında, İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında 200 milyar dolar düzeyinde finansman sağlayacağını açıkladı.

Bu rakam grubun Paris İklim Anlaşması’nın ardından 2016 yılında yayınladığı planda belirlediği ilk hedefin iki kat üstünde.

Banka tarafından dün yapılan yazılı açıklamada finansmanın 100 milyar dolarlık kısmının doğrudan Dünya Bankası tarafından, kalan 100 milyar dolarlık bölümün ise Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve özel sektör finansmanının harekete geçilirerek sağlanacağı bildirildi.

Konu hakkında bankadan yapılan açıklamada finansman ile özellikle en fakir ülkelerin iklim değişikliğine karşı uyum ve direncinin artırmasını hedeflendiğinin altı çizildi. Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim de açıklamada yer alan değerlendirmesinde iklim değişikliğinin dünyanın en fakir ve zayıflar için varoluşsal bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.

Finansman ile yenilenebilir enerji alanından 36 GW’lık kurulu gücün devreye alınması, enerji verimliliği yatırımları ile 1,5 milyon Gigavat-saat elektrik tüketiminin önüne geçilmesi, 100 şehrin düşük karbonlu ve iklim değişikliğine uyumlu şehir planmasına yönelik yatırımlar yapılması ile 50 ülkede 120 milyon hektarlık orman alanını kapsayacak arazi yönetimi çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

En azından 20 ülkenin Ulusal Katkı Niyet Planları’nı yerine getirmesi ve güncellemesi ile bu ülkelerdeki Maliye Bakanlıklarının dönüştürücü düşük karbon politikalarının tasarımı ve uygulanması yönündeki katılımının artırmak da grubun hedefleri arasında olacak.

Dünya Bankası 2018 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında 20,5 milyar dolarlık finansman sağlamış ve 2020 hedefine iki yıl önceden ulaşmıştı.