Dünya Bankası enerji depolama desteği sağlayacak

Banka gelişmekte olan ülkeler için 5 milyar dolarlık finansman yaratmayı hedefliyor

26 Eylül 2018

Dünya Bankası gelişmekte ve orta gelirli ülkelerdeki enerji depolama yatırımları için 4 milyar dolarlık finansman taahhüdünde bulundu.

Banka tarafından bugün yapılan açıklamada program ile bu ülkelerde rüzgar ve güneş başta olmak üzere, enerji güvenliğini, şebeke kararlılığına artırmak ve elektriğe erişimi artırmak amaçlandığı bildirildi.

Program ile halihazırda 4-5 Gigavat-saat (GWh) olan bu ülkelerdeki toplam depolama kapasitesinin üç yıl içinde 17,5 GWh’e çıkarılması hedefleniyor.

Banka bu amaçla 1 milyar dolarlık fonu kendi öz kaynaklarından doğrudan sağlayacak, kalan 4 milyar dolarlık bölümün ise kamu ve özel sektör kaynaklarından sağlanması bekleniyor.

Program kapsamında ayrıca uluslararası teknolojik işbirliğini geliştirmek için ulusal laboratuarları, araştırma enstitüleri, kalkınma ajanslarını ve hayırseverleri bir araya getirecek küresel bir düşünce örgütü oluşturmak da hedefleniyor.