Dört Ulusal Yeterlilikte revizyon yapıldı

Fotovoltaik Güç ve Güneş-Isıl Sistem Personeli yeterlilikleri güncellendi

18 Mayıs 2022

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) güneş enerjisi sektörüne yönelik dört ayrı Ulusal Yeterlilikte revizyon yaptı.

Revizyonlar kurum tarafından görevlendirilen Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından, GÜNDER VOC-TEST Merkezleri (GÜNDERMYM) Projesi kapsamında yapılan güncellemeler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yapılan revizyonlar 20.04.2020 tarih ve 2022/80 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi.

Revizyon yapılan Ulusal Yeterlilikler şunlar oldu;

15UY0208-4 Rev 01 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli

15UY0208-5 Rev 01 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli

15UY0209-4 Rev 01 Güneş-Isıl Sistem Personeli

15UY0209-5 Rev 01 Güneş-Isıl Sistem Personeli