Doğa tüm dünyada alarm sinyalleri veriyor

Yaşayan Gezegen Raporu’na göre insanlık gezegendeki yaşamın geleceğini riske atıyor

31 Ekim 2018

WWF – Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği’nin işbirliği ile 1998 yılından beri iki yılda bir yayınlanan Yaşayan Gezegen Raporu’nun 2018 yılı sayısı yayınlandı.

Rapordaki bilgilere göre son 44 yılda dünyadaki canlı popülasyonları %60 oranında azalmış durumda ve doğa, biyolojik çeşitlilik açısından tüm dünyada alarm sinyalleri veriyor. 2008 yılında 131 olan Türkiye coğrafyasındaki tehlike altındaki tür sayısı ise 2018’de 400’e yaklaşmış durumda.

50’den fazla uzmanın katkısıyla hazırlanan rapora göre giderek artan tüketim ve bunun sonucunda yükselen enerji, arazi ve su talebi dünyayı Antroposen Çağ olarak adlandırılan yeni bir jeolojik çağa sürüklüyor.

İnsan faaliyetlerinin yol açtığı ve “Büyük İvme” olarak tanımlanan hızlı değişim döneminin, bugüne dek insanlar açısından pek çok fayda sağladığı vurgulanan çalışmada, 2011 yılı için yapılan bir çalışmanın doğanın küresel ekonomik faaliyetlere sağladığı yıllık katkının yaklaşık 125 trilyon ABD Doları olarak gerçekleştiğini gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Doğadaki biyolojik çeşitliliğin yok olma sinyalleri verdiği uyarısı yapılan rapordaki bulgular, biyolojik çeşitlilikteki azalmayı tetikleyen en önemli etmenlerin aşırı kullanım ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra istilacı türler, plastik kirliliği, avcılık, balıkçılık, tarımsal kirlilik, barajlar, yangınlar ve madencilik gibi etkenler olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinin de şimdiden ekosistem, tür ve hatta genetik düzeyde etkili olmaya başladığı vurgulanıyor.

Son 44 yılda canlı popülasyonları yüzde 60 azaldı

Raporda Yaşayan Gezegen Endeksi verilerinden hareketle doğadaki kaybın büyüklüğünün altını çizerek; canlı türlerinin popülasyonlarında yüzde 60’lık genel bir düşüş olduğuna dikkat çekiyor.

Raporda geçtiğimiz yüzyıla kadar Türkiye coğrafyasında görülen leopardan, halen Birecik’te gözetim altında varlığını sürdürebilen kelaynaklara; özverili çabalarla korunan deniz kaplumbağalarından nadir deniz memelisi Akdeniz fokuna pek çok örnekten hareketle ülkemizde de aşağı doğru bir seyir izleyen Yaşayan Gezegen Endeksi’ni tersine çevirmek için atılabilecek adımlar da yer alıyor.

Uğur Bayar: ‘İnsanın varlığı doğal kaynaklara bağlı, hızla harekete geçmeliyiz’

WWF-Türkiye açıklamasında rapor ile ilgili değerlendirmesi yer alan 3WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar şunları söyledi:

“İnsanın varlığını sürdürebilmesinin doğal kaynaklara bağlı olduğu gerçeği her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Buna rağmen doğayı endişe verici derecede tahrip etmeye devam ediyoruz. Bizler bu gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz. Hızla, uluslararası düzeyde harekete geçerek doğayı ve biyolojik çeşitliliği koruyacak önlemler almamız gerek. Bu rapor, önümüzdeki birkaç yılda yapacaklarımızın dünyanın geleceğini belirleyeceğini gösteriyor. Henüz geç kalmadığımızı, hâlâ yapabileceğimiz şeyler olduğunu da… Türkiye’nin de bu konuda atılan uluslararası adımlara destek olması ve ulusal kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayan politikalar geliştirerek uygulaması gerekiyor.”