Dev şirketlerin emisyonları gerilemiyor

En büyük 250 şirketin yol açtığı emisyon, insan kaynaklı toplam emisyonun üçte biri

1 Kasım 2017

Dünyanın en büyük 250 şirketinin, insan kaynaklı toplam sera gazı emisyonlarının üçte birinden sorumlu olmasına rağmen çok azının emisyon azaltımı konusunda bir çaba içinde olduğu tespiti paylaşıldı.

Thomson Reuters Financial & Risk tarafından hazırlanan bir çalışmadaki tespitlere göre bu şirketlerin toplam emisyonlarında son üç yıl içinde herhangi bir gerileme yaşanmadı.

Bununla birlikte bu şirketlerin yalnızca yüzde 30’u halihazırda emisyon azaltımı konusunda tahhütde bulunmuş durumda.

Rapora göre Gazprom, Coal India ve Exxon Mobil’in en başında olduğu bu şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmadığı takdirde, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşmak mümkün olmayacak.