Deterjan grubu çevre etiket kriterleri yayımlandı

Çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları için kriterler yayımlandı

4 Nisan 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deterjan grubu için çevre etiketi kriterlerininin belirlendiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları için kriterler paylaşıldı.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar bu ürünleri için çevre etiketi kullanıcısı olabilecek.

Beş yıl süre ile geçerli olacak kriterler, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde güncellenebilecek veya kurulun uygun görüşüne istinaden geçerlilik süreleri uzatılabilecek.