Depozito uygulaması tekrar ertelendi

Uygulamanın başlama tarihi 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi

8 Ocak 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) depozitolu ambalaj uygulanmasının yürürlüğe girme tarihini üçüncü kez erteledi.

Bakanlık tarafından yayınlanan “Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Usul Esaslar” düzenlenmesi ile uygulamanın yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi.[1]

2020 yılı Haziran ayında yayınlanan Usul ve Esaslarda bu tarih 1 Ocak 2021 olarak belirtilmiş, aynı yılın Aralık ayında yapılan değişiklik ile de bu tarih 1 Ocak 2022’ye ötelenmişti.

İlgili usul ve esaslar ambalajlı ürünlerin üzerlerinde “Depozitoludur” ibaresi ve bu sisteme özgü ulusal EAN-GTIN kodunun bulunması, satış noktalarında depozitolu ambalajlı ürünlerin satılması sırasında satış belgelerinde depozito bedelinin gösterilmesi, geri alım belgelerinin düzenlenmesi gibi konularda hükümler içeriyordu.

 


[1] Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar