Depolama yatırımları için ikincil düzenlemeler hazırlandı

Taslak düzenlemeler kamuoyu görüşüne açıldı

6 Eylül 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik depolama yatırımlarına yönelik kanun değişikliğinin ardından, beş ayrı ikincil düzenlemede değişiklik getiren taslak çalışmaları kamuoyu görüşüne açtı.[1]

Kurum tarafından yapılan duyuruda elektrik piyasasına yönelik Lisans, Dengeleme ve Uzlaştırma, Depolama Faaliyetleri ile YEK Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin yönetmeliklerde ayrıca Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri usul ve esaslarında değişiklik içeren taslaklar paylaşıldı.

Duyuruya göre taslaklar 19 Eylül 2022 günü mesai bitimine kadar görüş ve değerlendirmelere açık olacak.

Değişiklik 5 Temmuz’da yayımlanmıştı

Elektrik depolama yatırımlarını teşvik etme amacı ile Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik 5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.[2]

Kanunun “Üretim Faaliyeti” başlıklı maddesinde yapılan değişiklik ile enerji yatırımcılarına elektrik depolama yatırımı yapma taahhüt etmeleri karşılığında, bu yatırımın gücüne denk şekilde kurulacak rüzgâr ve/veya güneş enerjisi santrali için yarışmasız şekilde lisans elde etme hakkı sağlanmıştı.

Değişiklik aynı hakkın mevcut rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kapasite artışları için sağlanmasını da içeriyordu.

 


[1] 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Hazırlanan İkincil Mevzuat Değişikliklerinin Görüşe Açılması Hakkında

[2] 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun