Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı tanıtıldı

Plan ile 2030 için artıştan 3 milyon ton azalış hedefleniyor

25 Haziran 2019

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘’İklim Hareketi için Değişime Güç Ver’’ projesinin kapanış toplantısı 13 Haziran 2019 günü Denizli’de gerçekleştirildi.

Proje “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” – İklimIN – kapsamında 2 yıl önce başlatılmıştı. Projenin finansmanı ise Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak olarak karşılandı.

Toplantıda proje kapsamında REC Türkiye tarafından hazırlanan ve tamamlanan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı da tanıtıldı.

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman tarafından tanıtılan çalışma Denizli’nin 2016 yılında 7,5 milyon ton karbondioksit-eşdeğeri olan emisyon rakamınının mevcut eğilim ile 2030 yılında 12 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Bununla birlikte plan kapsamında atılacak adımlar ile emisyon rakamının Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlediği ve Ulusal Katkı Niyet Planı’nda yer alan %21 artıştan azaltım hedefine uyumlu olarak 2030 yılında 9 milyon ton ile sınırlanması hedefleniyor.

Plan yarı kurak iklimden kurak iklime dönüşecek Denizli için 36 adet uyum eylemi de içeriyor.