Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi yayınlandı

Gemilerden kaynaklanan atıklar çevrimiçi uygulamalar ile takip edilebilecek

13 Temmuz 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge[1]  yayınlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada 8 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı genelge ile gemilerden kaynaklanan atıkların çevrimiçi uygulamalar ile eşzamanlı takibinin sağlanarak denizlerin korunması için daha sıkı tedbirler alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada düzenlemede öne çıkan noktalar şu şekilde sıralandı;

  • Gemilerden kaynakların atıkların çevrimiçi uygulamalar ile eşzamanlı takibi sağlanarak denizlerin korunması için daha sıkı tedbirler alınması amacıyla 8 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge yayımlanmıştır.
  • Genelge ile; gemilerden kaynaklanan atık ya da yük artıklarının lisanslı bir atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesi ve bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç Denizcilik Atıkları Uygulaması ile anlık ve çevrimiçi olarak izlenecek, böylece, gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin de önlenmesi sağlanacaktır.
  • Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün içerisinde faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari gemilere, sportif, gezi amaçlı kullanılan gemilere ve balıkçı gemilerine, limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde atıklarını Mavi Kart Sistemine işletmeleri, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine atıklarını verme zorunluluğu getirilmiştir.
  • Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları ise genelge kapsamı dışına çıkarıldı, böylece küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına kesilebilecek cezalar ve mağduriyetler de engellenmiştir.
  • Gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) adı altında tek bir uygulamada birleştirilmiş ve böylece bürokrasi azaltılmıştır.
  • Uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri de kaldırılmış, işlemlerin çevrimiçi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eşzamanlı takip edilmesi sağlanmış, böylece kağıt kullanımı ve plastik kart kullanımları da ortadan kaldırılmıştır.
  • Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) ile gemi atıklarının takibi konusunda yetki devri yapılmış olan Belediyeler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de aynı uygulama üzerinden gemilerin atık verme işlemlerini eşzamanlı takip edecek, gerekli denetimleri gerçekleştirebileceklerdir.
  • Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan yat ve tekne gibi küçük deniz araçlarının atıklarının takibini amaçlayan Mavi Kart Sistemi, Denizcilik Atıkları Uygulaması altında tamamen çevrimiçi olarak yürütülecektir. Bu şekilde tekneler, en yakın kıyı tesisine giderek ücretsiz olarak mavi kart sistemine kayıt olabileceklerdir.

 


[1] Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge (2020/20)