Deniz çöpleri ile mücadele genelgesi yayınlandı

Genelge 28 kıyı ilinin valiliklerine gönderildi

10 Haziran 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denize kıyısı olan 28 ilin valilerine Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi yollandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre genelge ile mevzuat uyarınca atıkların kıyılara ve denizlere ulaşmasının önlenmesinde görevi bulunan kurum-kuruluşların yürüttüğü çalışmalara bütünleşik bir yaklaşım getirilmesi, uygulamalarda birliktelik sağlanması çalışmalar düzenli ve sürekli bir şekilde yapılıp, takip edilmesi amaçlanıyor.

Açıklamaya göre genelge ile deniz çöpleriyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla ilgili kurum, kuruluşlarla birlikte bölgesel ve ulusal düzeyde eşgüdüm halinde bir takım faaliyetler planlandı.

Bu faaliyetler arasında deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında bölgeye özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması yer aldı.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planlarının uygulamaya alınacak.

Ayrıca 28 kıyı ilinin il müdürülükleri koordinasyonunda 5 yıllık eylem planları hazırlanacak, Mahalli Çevre Kurullarınca onaylanacak. Yapılan bu çalışmalar Bakanlık tarafından yıllık raporlamalarla takip edilecek.

Eylem planlarında aksama yaşanması halinde ise Valilerin sorumluluğunda telafi eylemleri planlanarak, yerine getirilecek.

Bununla birlikte genelge ile Sıfır Atık Uygulamasının devamı niteliğinde olan ve 10 Haziran 2019 tarihinde başlatılan deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını içeren Sıfır Atık Mavi Hareketi’ne destek verilecek.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör