Dengeleme ve Uzlaştırma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yönetmelikte Yeşil Tarife’ye yönelik değişiklik yapıldı

29 Temmuz 2020

Resmî Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan düzenleme[1] ile Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde[2], Yeşil Tarife düzenlemelerine yönelik değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin Piyasa katılımcılarının kayıt zorunluluğu başlıklı 17’inci maddesinin ikinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklendi ve diğer bentler buna göre teselsül ettirildi.

ç) Serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin,

Aynı Yönetmeliğin 132/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ön uzlaştırma bildirimi” ve dördüncü fıkrasında yer alan “nihai uzlaştırma bildirimi,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “asgari olarak” ibareleri eklendi.

 


[1] Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği