Değişmeyen tek şey değişimdir, Lisanssız sistemler yönetmeliği yine değişiyor!

Mürşat Özkaya
14 Mart 2011

Nedir bu 500 kW? Neden 250 veya 1.000 değil de 500? Lisanssız elektrik üretim tesisleri için getirilen bu rakamın sırrı nedir?

Benim aklımın almadığı neden böyle bir sınır getirildiği! Madem meşhur yönetmeliğin daha ilk maddesinde “kendi tüketiminde kullanılmak üzere” diye bir ibare var, neden böyle bir sınır var. Aslında ben bir sınır konulmaması taraftarıyım. Yani kendi ihtiyacı için konulacaksa bırakınız sınır konulmasın. Ama şebekeye verme ile ilgili belli kurallar getirilsin. Aslında bir nevi otoprodüktörlük olsun.

Gelelim değişim kısmına. Haftasonu katıldığım bir seminerde dinlediğimiz ve ayrıntılı görüştüğümüz EPDK yetkililerinden öğrendiğimize göre, maalesef lisanssız üretime yönelik çıkarılan yönetmelik önemli oranda değişiyor. Tabi bu durumda beklenen usul ve esaslara ait düzenleme de gene birkaç ay ileriye atacak.

Yönetmelikteki birtakım problemleri hepimiz görüyorduk. Hatta akabinde çıkarılan kanunla arasındaki problemler bariz bir şekilde ortadaydı. Dolayısıyla, bazı değişikliklerin yapılması gerekliydi ama birazdan açıklayacağım bazı kararlar gayet radikal duruyor.

Her ne kadar bahsedilen ve sunulan bu değişiklikler hala EPDK üst kurulu tarafından son karara bağlanmadıysa da, çıkma ihtimali yüksek. Dolayısıyla, şimdilik tam ayrıntılara girmeyelim ama göz ardı da etmeyelim.

En önemli değişiklik, lisanssız tesisler için yerli üretime getirilen desteğin kaldırılmasına yönelik. Bunun sebebi için de, 6094 içinde bulunan ve lisans alınmadan kurulan tesislerde üretilen elektriğe verilen destek için sadece Ek-1 Tablosunun kullanılacağının yazması gösteriliyor. Dolayısıyla %75 yerli üretim olursa, tüketilen birim fiyattan satış yapılacağı ibaresi artık kalkıyor.

Yönetmelikte gerçek kişilerin şebekeye satış yapamayacağına dair getirilen maddeler de, yeni durumda yer almayacak. Dolayısıyla gerçek kişi, tüzel kişi hatta hangi tarafa gireceği karışık olan “şahıs şirketlerinin” artık bir farkı kalmıyor. Gerçek kişinin nasıl fatura keseceğine yönelik akla ilk gelen soruya da Maliye’nin onay verdiğini ve çözüm getireceğini belirtiyorlar. Büyük ihtimalle gerçek kişiler bir şahıs şirketi kuracak.

Bazı kişiler tarafından farklı bilindiği için şu konuya da açıklama getireyim. Mahsuplaşma ay sonunda ve kWh bazında yapılacak. Çift yönlü sayaç kullanılacak ve ay sonu artı/eksi hesaplamasına gidilerek, alacaklı mı borçlu mu olduğu anlaşılacak.

Önemli başka bir değişiklikte, bu tesislerde üretilecek elektriğin, miktarı henüz belli olmamak kaydıyla (kuvvetle muhtemel %50) belli bir kısmının şebekeye verilmesi olacak. Aslında üretilen elektriğin kendi tüketimi için kullanılması hedefi için doğru bir hamle olsa da hesaplamanın nasıl yapılacağı karışık bir konu.

Sonuç olarak dediğim gibi, yönetmeliğin yeni halinin birkaç hafta içinde çıkarılacağı söyleniyor. O ana kadar yukarıda yazdıklarımı göz önünde bulundurarak taslağı bekleyelim.