Danıştay’dan Munzur HES’lerine Durdurma

Danıştay 13. Dairesi Tunceli Munzur Vadisinde yapımı planlanan Konaktepe HES 1 ve 2 için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

28 Ekim 2010

Munzur Vadisi üzerinde yapımı planlanan 8 barajın yapımını engellemek için mücadele veren Avukat Barış Yıldırım tarafından ‘Uzun Devreli Gelişme Planı’ olması gerekçesiyle dava açılmıştı.

Projenin yapımını üstlenen Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş. EPDK’dan 28 Ocak 2010 tarihinde Konaktepe HES 1 ve 2 için 49 yıllığına üretim lisansı almıştı.

Danıştay 13. Dairesi yürütmeyi durdurma kararına gerekçe olarak ise Çevre ve Orman Bakanlığı’nca, Konaktepe Barajı-Konaktepe HES 1-2  için Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, verilmiş herhangi bir iznin ve tahsisin bulunmadığı gösterildi. Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen kararda Anayasanın “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı”nı güvence altına alındığının da altı çizildi.

Konu hakkında açıklama yapan Avukat Barış Yıldırım kararın milli parklar üzerinde bulunan HES’ler için emsal taşıdığını dile getirirken sözlerinin devamında şöyle konuştu; “Yıllardan beri bakanlar kurulu kararı ile başlayan bir hukuksuzluk vardı. Devlet Su İşleri Müdürlüğü hukuka aykırı bir şekilde su kullanım anlaşması imzaladı ve EPDK da buna izin verdi. Sonuç olarak bunu paylaşmak istiyorum. Danıştay 13. Dairesi yıllardır Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yürütülen bu hukuksuzluğa açık bir şekilde ‘dur’ dedi. Konaktepe şirketine verilen elektrik üretim lisansını durdurdu. Bu dava devam ediyor. Biz buradan Danıştay hakimlerine şükranlarımızı sunuyoruz.”

Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen karar, Türkiye’de milli parklar üzerinde HES’lere yönelik ilk olma özelliği taşıyor. Danıştay iptal istemini bilahare karara bağlayacak.

1971 yılında Türkiye’nin ilk milli parkı olarak kabul edilen, 1972 yılında UNESCO’nun ‘istisnai evrensel doğa’ olarak kabul ettiği, kapladığı 42.000 hektarlık alan ile dünyanın ikinci büyük vadisi olan Munzur  vadisi 227 endemik bitki türünü barındırıyordu.

Türkiye’de son dönemde yoğun olarak tartışılan HES projeleri ile ilgili çevrecileri mutlu eden bir başka gelişme ise yakın zamanda Rize’de yaşanmıştı. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 22 Ekim 2010 tarihinde Rize’nin İkizdere Vadisi’ne yapılması planlanan 22 HES projesinin iptal edilmesine neden olacak bir karar vermişti. Bu karar Başbakan Tayyip Erdoğan ve Çevre Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nca eleştirilmişti.