Daha Fazla Bilgi Yerküreyi Kurtaracak mı?

Ethem Yenigün
2 Aralık 2013

İklim değişimi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmamız, bizi daha çevreci bir medeniyet yapar mı?

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin hazırladığı rapor, küresel ısınmanın en büyük nedeninin insanoğlu olduğunu yazıyor. Bu raporu okurken hep bu sorunun cevabını düşündüm.

Eğer ilgileniyorsak öğrendiğimiz bu bilgilerin ne tür etkileri oluyor?

Hükümetler, firmalar, kurumlar veya bireyler bu tür bilgileri öğrendikten sonra davranışlarını değiştirdi mi? Yoksa bu raporların etkisi bir kaygı yaratmanın ötesinde bir etki yaratmadı mı?

Bilginin, fiziki mal üretimden çok daha değer yarattığı; üretim fonksiyonlarında doğal kaynaklar ve fiziki sermayeye göre daha çok değerli olduğu bir dönemde yaşadığımızı iddia ediyor, bilgiyi ana sermayemiz olarak görüyoruz.

Kutsadığımız, bu değerli varlık, yüz yüze geldiğimiz bu sorunun çözülmesine ne derece etki ediyor?

Şimdi bildiğimizden daha fazla bilgiye sahibi olmamız yerküremizi kurtaracak mı?

Bel bağlayabileceğimiz bu bilginin, doğru olması en önemli özelliği. İkinci olarak faydalı olmalı. Örneğin, reklam amacıyla hazırlanan bilgi olmamalı. Bu bilginin ayrıca kullanılabilir nitelikte olması da lazım.

Umutlu olmak gerekir. Öğrendiğimiz bu bilgiler, mutlaka bir değişikliğe yol açacak. Sahip olduğumuz bilgi ile bu gelişmişlik seviyesine ulaşan tür olarak kendi ayağımıza sıkacak değiliz. Kısa dönemde etkisi az olacak. Ama uzun dönemde üretim süreçlerindeki ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler gibi gelişmeler bu soruna dur diyecek.
Bilmenin, sahip olunan fazla bilginin bir etkisi olmayacak. Kendine güven ve bencilliğin etkisiyle, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun hep bugünkü durumda olacağını düşünerek sonumuzu getireceğiz.

Orta yol? Çok sevilen bu seçenek, oynadığımız bu oyun için bir alternatif olmayabilir.

İnsanları harekete geçiren sahip oldukları bilginin, duyduklarının, gördüklerinin ve hissettirdiklerinin bir sonucudur. Çevre konusunda durum farklı olabilir. Öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, hissettiklerimiz belki çevre konusunda farkındalığımızı arttırmakla sınırlı kalacak, bizi bir adım öteye taşıyamayacak.

Karbon ayak izi, yaşam döngüsü değerlendirmeleri, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir kurumlar; raporlar, uygulamalar, toplantılar, oluşumlar…vb gibi çabalar birer iyi niyet göstergesi olarak mı kalacak? Bu çalışmalar ihtiyaç duyduğumuz değişimi yaratacak m?

Bilgimizin gücü yarınımızı daha yaşanılabilir kılacak mı?

Ne dersiniz?