Dağıtım tarifesi tebliğinde değişiklik yaptı

Temsil ve ağırlama gibi giderler işletme gideri hesaplamasından kaldırıldı

19 Aralık 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 19 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan[1] Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme[2] ile tebliğin “Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları” başlıklı 7’inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Üçüncü fıkrası ise şu şekilde değiştirildi;

Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.

Düzenlemenin ilk halinde yer alan ve yürürlükten kalkan ilgili maddenin ikinci fıkrası şu şekildeydi;

Denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, demek aidat giderleri, temsil ve ağırlama liderleri, noter giderleri, ilan giderleri, emsal kararlar dikkate alınacak ödenenler de dâhil olmak üzere mahkeme kararı gereği oluşan tazminat harici giderler için, söz konusu giderler ile kontrol edilemeyen işletme giderleri dışarıda tutularak belirlenen düzenlemeye esas işletme gideri %7 artırılır.

 

EPDK geçtiğimiz hafta yayınladığı açıklama[3] ile ilgili tebliğdeki özellikle temsil ağırlama gideri konusunda kamuoyunda yanlış anlama oluştuğu ve konunun siyaset malzemesi halinde geldiği ifade edilmiş ve ilgili düzenlemenin geri çekileceği bildirilmişti.

Açıklamada değerlendirmesi yer alan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söylemişti;

İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik.

Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.

 


[1] Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

[2] Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[3] EPDK dağıtım şirketlerinin giderlerine yönelik kararını geri aldı