Dağıtım sistemi yatırımları usul ve esasları yayınlandı

2016-2020 tarife uygulama dönemine ilişkin uygulamalara istisna getirildi

28 Ekim 2020

“Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Resmî Gazete’nin 28 Ekim 2020 tarihli sayısında yayınlandı.[1]

Düzenleme elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırını harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kuralları düzenlemeyi amaçlıyor.

Usul ve esaslar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve girdiği zaman 28 Kasım 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar yürürlükten kalkacak.

Bununla birlikte düzenlemeye eklenen Geçici Madde ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanamayan 2016-2020 tarife uygulama dönemine ilişkin uygulamalar için mevcut usul ve esaslar uygulanmaya devam edecek.

Ancak, Dağıtım Sistemi Yatırım Uygulama Dönemi İçerisinde Bitirilemeyen Projeler Bildiriminde yer alan yatırım projeleri için, bu maddede belirtilen Usul ve Esasların kesin hesap farkına İlişkin hükümleri uygulanmayacak.

İlgili madde şu şekilde;

2016-2020 tarife uygulama dönemine ilişkin uygulamalar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2020 tarife uygulama dönemi onaylı yatırım planı kapsamında olan ve 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanamayan yatırım projeleri için 28 Kasım 2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul Ve Esaslar’ın hükümleri uygulanır. Ancak, Dağıtım Sistemi Yatırım Uygulama Dönemi İçerisinde Bitirilemeyen Projeler Bildiriminde yer alan yatırım projeleri için, bu maddede belirtilen Usul ve Esasların kesin hesap farkına İlişkin hükümleri uygulanmaz.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, Dağıtım Sistemi Yatırım Uygulama Dönemi İçerisinde Bitirilemeyen Projeler Bildiriminde yer alan yatıran projeleri için de uygulanır.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı