Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği güncellendi

Dağıtım şirketleri denetlemesinde hizmet satın alma işlemine sınırlama getirildi

6 Mayıs 2022

Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği güncellendi.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin tanımlar bölümünde ve Denetim Yetkisi başlıklı 7’inci maddesinde değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler ile Bakanlığın denetim işlemleri için yetkilendireceği ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının bu görevlerini inceleme, tespit ve raporlama işlemleri için hizmet satın alabilme hakları kaldırıldı.

Düzenlemenin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde şu değişiklik yapıldı;

h) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik kapsamındaki denetim konularına ilişkin sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetki devri yapılmış ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş şirketi

Düzenlemenin Denetim Yetkisi başlıklı 7’inci maddesinin birinci fıkrasında ise şu değişiklik yapıldı.

(1) Şirketlerin denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.

 


[1] Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik