CW Enerji’nin halka arz talebi onaylandı

Şirketin payları 108,60 TL’lik sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek

13 Nisan 2023

Sermaye Piyasası Kurulu yerli güneş paneli üreticisi CW Enerji‘nin halka arz talebini onayladı.

Kurum bültenindeki bilgilere göre şirketteki Tarzan Tarık Sarvan’ın sahip olduğu 6 milyon 250 bin TL nominal değerli B grubu paylar, 108,60 TL sabit fiyat üzerinden arz edilecek.[1]

Fazla talep gelmesi durumunda ise yine Sarvan’a Ait 5 milyon TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Şirketin izahnamesindeki bilgilere göre halka arz ile elde edilen kaynağın %45-47 ile en büyük bölümü işletme sermayesi olarak kullanılacak.

CW Enerji elde edeceği kaynağın diğer bölümünü ise yatırım ve modernizasyon harcamaları (%13-15), güneş enerjisi santrali alımları (%11-13), öz tüketime yönelik çatı ve arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu (%10-12) , depolama alanlarının genişletilmesi (%8-10) , finansman maliyetinin azaltılması (%5-7) ve proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları alanları (%3-5) için kullanacak.

 


[1] SPK Bülteni 2023/24