Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere af yasasını veto etti

Santraller 31 Aralık 2019’a kadar elektrik üretimine devam edebilecek, 2020’de ise ceza ödemek zorunda kalacaklar

2 Aralık 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekli çevre yatırımını yapmayan kömürlü termik santrallere 2,5 yıllık ek süre sağlayan yasa önerisini veto ettiğini açıkladı.

Düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda 21 Kasım 2019 tarihinde 217’ye karşı 36 oyla kabul edilen torba yasa içerisinde yer alıyordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan 1 Kasım 2019 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada düzenlemeden Türkiye elektrik üretiminde %17-18 düzeyinde pay sahibi olan, toplam kurulu güçleri 9.077 MW olan 13 santrali ilgilendirdiğini açıklamıştı.

Tancan tarafından verilen bilgilere göre bu santrallerden 3 adedi hali hazırda ilgili yatırıma başlamış ve Geçici Faaliyet İzni belgelerini almış durumdaydılar ve Aralık ayı sonunda kapanma ihtimali bulunmuyordu.

Yatırımları çeşitli aşamalarda olsa da Geçici faaliyet İzni Belgesi almadıkları için kapanma ihtimali olan 10 santralin toplam kurulu güçleri ise 8.300 MW idi.

1 Ocak’tan sonrası belirsiz

Elektrik Piyasası Kanunu’na 17 Haziran 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak eklenen Geçici 8’inci Madde ile bu santrallere yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti.

Bununla birlikte ilgili maddede santrallerin işletmecilerine bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde idari para cezası uygulanmayacağı ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar santrallerin elektrik üretim faaliyetlerinin durdurulmayacağı da yer alıyordu.

Santrallerin bu tarihten sonra elektrik üretimine devam etmeleri halinde ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20’inci maddesinin b bendine göre, 2019 yılı için 144.404 TL olarak belirlenmiş idari para cezası uygulanacak.

MADDE 50– 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “30/6/2022” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “üretim faaliyeti durdurulamaz ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmemesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmaması nedeniyle” ibaresi ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımlara dair yapım sözleşmesi ile iş termin planını 30/6/2020 tarihine kadar Bakanlığa sunmayan üretim tesisleri bu haklardan yararlanamaz. İş termin planı sunulan üretim tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu iş termin planına uyum açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren dört ayda bir denetlenir. Yapılan her bir denetimde bu iş termin planına uygun olmadığı tespit edilen tesislere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan ilgili idari para cezaları yirmi kat artırılarak uygulanır. İş termin planındaki herhangi bir işin yapımının belirtildiği süreye göre bir yıl geciktiğinin tespiti halinde üretim tesisinin faaliyeti durdurulur. Bu madde kapsamında verilen idari para cezalarına karşı dava açılması cezanın tahsil işlemlerini durdurmaz.”

 

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarına ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerine ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerine, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31/12/2019 tarihine kadar süre tanınır. Bu süre zarfında ve önceki dönemlere ilişkin olarak bu gerekçeyle, EÜAŞ veya bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarında ve 4046 sayılı Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketlerinde ve kamu üretim şirketlerine ait üretim tesislerinde, bunlardan bu maddede yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilmiş olanlarla, yürürlük tarihinden sonra özelleştirilecek olanlar için de geçerli olmak üzere, elektrik üretim faaliyeti durdurulamaz ve idari para cezası uygulanmaz. Çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör